Gravity Forms HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT

Gravity Forms có lẽ là một trong những contact form plugin tốt nhất và phổ biến nhất dành cho WordPressGravity Forms có giao diện kéo và thả giúp bạn nhanh chóng xây dựng, thiết kế các form WordPress theo nhu cầu.

Gravity Forms

Bạn nào chưa có Plugin, có thể tải bản mới nhất tại đây: Share Plugin Gravity Forms – Tạo Form đơn giản

Hướng dẫn Activate Plugin Gravity Forms

Đầu tiên, bạn truy cập và mở file theo đường dẫn sau: gravityforms/includes/wizard/steps/class-gf-installation-wizard-step-license-key.php

Tìm (Crtl + F) đoạn code bên dưới: (Nên sửa bằng Notepad++)

		$this->is_valid_key = true;
		$license_key = $this->license_key;

PHPCopy

Đoạn code trên nằm ở dòng 58, 59 hàm function validate() {

Thêm xuống dưới:

		$valid = $this->is_valid_key || ( ! $this->is_valid_key && $this->accept_terms );
		return $valid;

PHPCopy

Lưu lại và mở tiếp file gravityforms/common.php

Tìm (Crtl + F) đoạn code bên dưới: (Nên sửa bằng Notepad++)

				$version_info = array( 'is_valid_key' => '1', 'version' => '', 'url' => '', 'is_error' => '1' );
			} else {
				$version_info = json_decode( $raw_response['body'], true );

PHPCopy

Đoạn code trên nằm ở dòng 2629 -> 2631 hàm public static function get_version_info( $cache = true ) {

Thêm thay thế bằng:

			$version_info = json_decode( $raw_response['body'], true );
			$version_info['is_valid_key'] = '1';

PHPCopy

Lưu file lại và vào Admin nhập bất kỳ License Key để kích hoạt.

Gravity Forms HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT 1

Chúc các bạn thành công!

Leave a Comment