Khóa Học Bán hàng trên Facebook A-Z

Hằng ngày bạn lướt web nhiều giờ nhưng không kiếm ra tiền, bạn có muốn biết 1 phương pháp có thể giúp bạn vừa lướt facebook vừa kiếm tiền bằng việc bán hàng 1 sản phẩm nào đó.
Khóa Học Bán hàng trên Facebook A-Z chính là dành cho bạn với hướng dẫn chi tiết trong khóa học

Khóa Học Bán hàng trên Facebook A-Z 1

Nội Dung Khóa Học

 1. Tạo dừng hệ thống thương mại điện tử
 2. Hành vi người dùng trên facebook
 3. Chọn sản phầm để bán
 4. Các dạng quảng cáo
 5. Các quy đinh quan trọng về quảng cáo
 6. Tạo fanpage
 7. V.v…

Liên Kết Tải Về

 • Mã Số File : 042 
 • Dung Lượng : 488MB 
 • Nội Dung : 20 Video 
 • Link Down: [Sever Google]

Leave a Comment